کارگاه بازاریابی و فروش و برندسازی

کارگاه بازاریابی و دوره ها بنا به نیاز بازارها و با توجه به اهمیت کوتاه، مختصر و مفید بودن مباحث به منظور رفع نیازهای آموزشی گوناگون مدیران و کارشناسان صنایع مختلف در حوزه بازاریابی تدوین می گردد. این دوره ها دربرگیرنده چکیده ای از تمامی مطالب کاربردی در خصوص موضوعات مطروحه می باشد.
کارگاه بازاریابی با موضوعات مدیریت بازاریابی ، برند و برندسازی ، تجاری سازی می باشد. کلیه اساتید و مدرسان کارگاه های بازاریابی در پارک بازاریابی ایران دارای سابقه اجرایی هستند.
پس از برگزاری کلیه دوره ها و کارگاه بازاریابی، گواهی نامه شرکت در دوره با امضاء دو نفر از اعضای هیئت علمی به شرکت کنندگان در دوره ارائه می گردد.
برگزاری بیش از ۳۰۰۰ دوره آموزشی و کارگاه بازاریابی و فروش از سال ۸۲ تاکنون از جمله افتخارات پارک بازاریابی ایران در حوزه آموزش بازاریابی می باشد.
دپارتمان آموزش پارک بازاریابی ایران افتخار همکاری با انجمن های علمی و برگزاری دوره های مشترک در دانشگاه شهید بهشتی، دانشگاه تهران و دانشگاه امیرکبیر و همچنین دانشگاه های علمی-کاربردی متعددی دارد.

کارگاه بازاریابی و دوره های آموزش بازاریابی و برندسازی

کارگاه بازاریابی و دوره های پارک بازاریابی ایران به صورت کاربردی بوده و برای پرسنل شرکت ها و بر اساس نیازسنجی صورت پذیرفته توسط مشاور بازاریابی ، برگزار می گردد.کارگاه بازاریابی

 • استراتژی های موفق و کاربردی توسعه و عرضه محصولات جدید
 • استراتژی های نفوذ در بازارهای رقابتی فروش
 • اصول بسته بندی کالاها با نگرش بازاریابی و فروش
 • اصول و فنون مذاکره
 • اصول و مهارت های کاربردی فروش موفق و مدیریت امور مشتریان
 • بازاریابی چریکی
 • تحقیقات بازاریابی بین المللی
 • رقابت پذیری بنگاه ها و توسعه فضای رقابتی
 • روش های پیش بینی و برنامه ریزی فروش موفق برای سال آینده
 • زبان بدن Body Language
 • ساخت و تعالی یک نام تجاری
 • تدوین و طرح ریزی استراتژی بازاریابی
 • فروشنده توانا
 • کانال های توزیع و روش های انتخاب نماینده در صادرات
 • مدیریت بازاریابی برای مدیران ارشد
 • مدیریت بازاریابی بین الملل و صادرات
 • مدیریت بازاریابی جهانی
 • مدیریت بازاریابی و فروش در عصر پایداری ها و تلاطم ها در بازارایران
 • مدیریت بازاریابی محصولات غذایی
 • مدیریت تبلیغات
 • مدیریت تبلیغات و جایگاه آن در بازاریابی شرکت ها
 • مدیریت خدمات پس از فروش و ایجاد رضایت در مشتریان
 • مدیریت ارتباط با مشتریان (CRM)
 • مدیریت بازاریابی بین المللی راز ماندگاری در بازارهای هدف جهانی
 • مدیریت منحنی عمر محصول
 • جامع مدیریت بازاریابی و فروش و اصول و فنون مذاکره
 • کارگاه بازاریابی با عنوان برنامه ریزی و برنامه روزی بازاریابی و فروش