آموزش های ویژه

دوره های آموزشی ویژه بنا به درخواست شرکت ها و سازمان ها و با توجه به یک نیاز ویژه طراحی و ارائه می گردد. این دوره ها دارای مراحل مختلفی از جمله نیازسنجی، طراحی و طرح موضوع و همچنین جمع آوری مثال های کاربردی و مرتبط داخلی و خارجی به منظور ارائه به مدیران و کارشناسان مربوط همان صنعت می باشد.

تاکنون بیش از ۱۴۰۰ دوره ویژه توسط پارک بازاریابی ایران در سازمان های مختلف برگزار شده است. جهت کسب اطلاعات بیشتر در مورد نحوه برگزاری دوره های ویژه می توانید با شماره ۷۷۶۵۵۸۱۰ تماس حاصل فرمایید.